Director. Y's

Pick!

Vẻ đẹp bên trong - dòng collagen

Director Y's PICK

Vẻ đẹp bên trong - dòng collagen


Đối với những bạn luôn tìm kiếm vẻ đẹp thực sự thì không chỉ là chăm lo cho vẻ đẹp bên ngoài mà còn quan tâm đến sức khỏe bên trong nữa. 

Lần này, Giám đốc Y sẽ giới thiệu đến mọi người sản phẩm Collagen, là một trong những biểu tượng cho vẻ đẹp từ bên trong.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG  SERVICE

Office. 028-2253-4703 / Direct. 0968109246
Mon - Fri. AM09:00 - PM18:00

(Lunch time. PM12:00 - PM1:00)
Sat / Sun / HoliDays : Off

TÀI KHOẢN  BANK

Vietcombank  0181-003-632770

Shinhan Bank  700-014-493610


555, Inju-daero, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea  ㅣ  Biz License 353-86-01343  ㅣ  Communication Sales Business Report 제 2019-인천남동구-0926

ⓒ 2019 SHOOTSTAR.


ⓒ 2019 ShootStar.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG  SERVICE

Office. 028-2253-4703 / Direct. 0968109246
Mon - Fri. AM09:00 - PM18:00 (Lunch time. PM12:00 - PM1:00)

Sat. AM09:00 - PM12:00
Sun / HoliDays : Off

TÀI KHOẢN  BANK

Vietcombank  0181-003-632770

Shinhan Bank  700-014-493610

FACEBOOK

555, Inju-daero, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea  ㅣ  Biz License 353-86-01343  ㅣ  Communication Sales Business Report 제 2019-인천남동구-0926